Waar moet ik op letten bij het verdelen van een erfenis?

Waar moet ik op letten bij het verdelen van een erfenis?

Helaas is er niemand op deze aarde met het oneindige leven. Dit zal helaas betekenen dat je in je leven familie en andere naasten zult verliezen. Dit kan erg zwaar vallen, maar is ook vaak een periode waarin veel dingen moeten worden geregeld. Zeker als er familie net is overleden zullen de personen die het dichtst bij deze persoon staan onder andere de begrafenis moeten regelen. Daarnaast zijn er ook een aantal dingen die je moet weten over de erfenis.

De voordelen van het opstellen van een testament

Voordat je overlijdt is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je testament is geregeld. Je weet nooit wanneer je zal komen te overlijden en kunt beter het zekere voor het onzekere nemen. Als je dit niet doet zal je erfenis naar je vrouw en anders kinderen gaan. Dit zal echter anders zijn als je een testament invult. Je kunt gedurende je leven je testament altijd aanpassen als je van gedachte verandert. Je kunt je erfenis verdelen op een hoop verschillende manieren. Je kunt ook andere mensen of eventueel organisaties een deel van je nalatenschap schenken. Als je een vriend of vriendin hebt met een geregistreerd partnerschap of familieleden uit een samengesteld gezin is dat ook mogelijk. Ook kun je in je testament wensen die te maken hebben met je uitvaart. Eigenlijk kun je alles wat met je eigendommen en eventuele huisdieren te maken heeft in je testament opnemen. 

Volgens het erfrecht zal de gehele erfenis als eerste worden toegekend aan de partner van de overleden persoon. Daarnaast hebben de kinderen recht op hun wettelijke erfdeel. Deze zullen ze pas krijgen als de partner van de overleden persoon ook is overleden. 

Kun je erfgenamen uitsluiten van een erfenis

Het kan eventueel ook zijn dat je misschien een slechte band hebt met een erfgenaam. Je kunt in je testament ook laten opnemen wie er geen aanspraak zal maken op de erfenis. Je kunt een uitsluitingsclausule maken en zo voorkomen dat het geld van de erfenis bij een kind of partner terecht komt. Zo zijn er mensen die vinden dat het geld van hun erfenis grotendeels naar een goed doel moeten gaan. Op deze manier kunnen kinderen serieuzer met hun eigen loopbaan aan de gang. Een zoon of dochter kun je echter niet volledig onterven. Als je ooit kinderen krijgt zullen deze altijd recht hebben op een bepaalde portie. Deze portie is afhankelijk van de grootte van de erfenis. Dit bedrag zal vaak gelijk staan aan de helft van het wettelijke erfdeel. Dit is het recht dat het kind heeft, omdat de wetgever heeft bevonden dat kinderen nooit met lege handen mogen achterblijven. In je testament kun je er wel voor kiezen om alleen geld achter te laten en geen spullen. Zo kun je zelf beslissen welke waardevolle eigendommen naar bepaalde mensen gaan. Er zijn vaak sierraden en eigendommen die al generaties in de familie zijn. Het komt vaak voor dat dingen als sieraden worden doorgegeven aan een dochter.

Redactie