Het belang van het voorkomen van een registratie als verzekeringsfraudeur

admin

22 juli 2021

De meeste verzekeringsmaatschappijen hanteren een steeds strengere selectieprocedure bij het toewijzen van een verzekeringsaanvraag. Dit onderstreept het belang van het voorkomen van een registratie als verzekeringsfraudeur. Hoewel dit vrij logisch klinkt, is zelfs een klein vergrijp genoeg om gezien te worden als verzekeringsfraudeur, wat verstrekkende gevolgen heeft. Zelfs een leugentje om bestwil kan je letterlijk duur komen te staan!

Het Centraal Informatie Systeem van verzekeraars

Financiële instellingen zoals verzekeraars maken gebruik van een centrale databank om het verzekeringsverleden van verzekeraars vast te leggen. In dit Centraal Informatie Systeem van verzekeraars worden niet alleen schadeclaims maar ook zaken als opzeggingen door betalingsachterstanden, ontzeggingen van rijbevoegdheid en gevallen van verzekeringsfraude opgeslagen. In de laatste gevallen zal een verzekeraar niet alleen een claim van de verzekerde weigeren maar ook overgaan tot de registratie van de persoonsgegevens van de betrokkene in het EVR, het Externe Verwijzingsregister. Dit is een toevoeging aan de CIS registratie waarbij de verzekeraar vastgesteld dat deze verzekerde een bedreiging vormt voor de belangen van een financiële instelling of de continuïteit of integriteit van de gehele financiële sector. De gevolgen hiervan zijn groot. Door een CIS registratie met een EVR verwijzing wordt het voor de betrokkenen nagenoeg onmogelijk om gebruik te maken van financiële diensten zoals het afsluiten van een hypotheek of een verzekering. Deze vermelding zal 5 tot 8 jaar blijven staan in het CIS register.

Waarom zelfs een leugentje om bestwil zeer kostbaar kan zijn

Uit het bovenstaande blijkt dat zelfs een leugentje om bestwil zeer kostbaar kan zijn. Verzekeraars stellen immers aan het einde van een verzekeringsaanvraag een aantal slotvragen om een beeld te krijgen over het verleden van de verzekerde. In de meeste gevallen moet er worden opgegeven hoeveel claims er de laatste periode op de verzekering is gedaan. Klanten die bij de aanvraag van de verzekering niet de volledige waarheid vermelden, kunnen in het EVR terecht komen. Dit kan zelfs het geval zijn als er oprecht sprake is van een vergissing. Verzekeringsmaatschappijen kunnen onverbiddelijk zijn in dit soort situaties.

CIS registratie aanvechten

Verzekeraars hebben de verplichting om een CIS registratie kenbaar te maken aan hun cliënten. Daarnaast mag deze database alleen gebruikt worden om de antwoorden van de verzekering aanvragers te controleren. Helaas gaat dit in de praktijk vaak mis. Het komt regelmatig voor dat mensen onaangenaam verrast worden door een CIS registratie. 

Helaas is het voor particulieren géén eenvoudige opgave om een CIS registratie aan te vechten. De stichting CIS kan deze registratie niet zelfstandig verwijderen. Dit mogen alleen de verzekeringsmaatschappijen zelf doen maar deze organisatie is juist de instantie die gekozen heeft voor deze registratie. Het is dan ook de beste keuze om voor het verwijderen van een CIS registratie gebruik te maken van de diensten van een verzekeringsadvocaat. Deze in verzekeringsrecht gespecialiseerde advocaat heeft de kennis en ervaring om een CIS registratie met succes aan te vechten.