Alles over aanbestedingen

Alles over aanbestedingen

Voor sommigen is het hun baan en zij weten er dan ook alles vanaf, maar voor de meesten van ons is het misschien een wat abstract begrip: aanbestedingen. Aanbesteden is dan ook niet iets wat je zomaar even doet.

Wij hebben de belangrijkste dingen over aanbesteden voor je uitgezocht. Lees dus snel verder om alles over aanbesteden en aanbestedingen te weten te komen.

Wat is aanbesteden?

Om meer te weten te komen over aanbesteden is het allereerst belangrijk om duidelijk te krijgen wat aanbesteden nou precies is.

Bij een aanbesteding maakt een opdrachtgever bekend dat hij een opdracht heeft en dat hij deze wil uit laten voeren door een partij. Hij vraagt bedrijven dan om offertes op te stellen en in te dienen. Aan de aanbesteding worden vaak verschillende criteria gehangen.

Nadat alle bedrijven hun offerte hebben ingediend, bekijkt de opdrachtgever welke offerte het meest past bij de criteria en wordt de opdracht aan 1 van de bedrijven gegund.

Hoe werkt het?

Er zijn verschillende eisen die een opdrachtgever aan een opdracht kan hangen. Dit kan de opdrachtgever zelf bepalen. Deze eisen worden ook wel criteria genoemd, welke onder te delen zijn in 4 categorieën. Dit zijn de categorieën: selectiecriteria, geschiktheidseisen, uitsluitingscriteria en gunningscriteria.

De selectiecriteria gaan over het aantal opdrachtnemers. Het aantal opdrachtnemers wordt besloten door de opdrachtgever. Deze selecteert de bedrijven die een offerte mogen uitbrengen.

Hierbij houdt de opdrachtgever rekening met de geschiktheidseisen. Dit zijn de eisen op het gebied van bekwaamheid. De opdrachtnemer moet aan deze eisen voldoen wil hij in aanmerking komen voor de opdracht. Vaak selecteert een opdrachtgever bedrijven waarvan hij denkt dat deze aan de geschiktheidscriteria voldoen.

Daarnaast zijn er nog de uitsluitingscriteria. Deze hebben betrekking tot de omstandigheden van het bedrijf van de opdrachtgever, denk hierbij aan financiële criteria en dergelijke.

Ten slotte de gunningscriteria. Deze criteria helpen de opdrachtgever om te bepalen aan wie de opdracht gegund wordt.

Welke soorten aanbestedingen zijn er?

Om het nog ingewikkelder te maken, zijn er verschillende soorten aanbestedingen. Allereerst heb je nationaal en Europees aanbesteden. Het verschil hiertussen is de drempelwaarde. Opdrachten die een waarde hebben boven een bepaalde drempel moeten volgens de Europese regels worden aanbesteed.

Zit het onder die waarde? Dan kan het volgens de procedure van nationaal aanbesteden. Dit houdt in dat alleen Nederlandse bedrijven benaderd mogen worden, bij Europees aanbesteden wordt de opdracht in het Europese Publicatieblad. Vervolgens mogen alle ondernemers uit EU-lidstaten zich inschrijven op deze opdrachten.

Verder is er nog Meervoudig Onderhands aanbesteden. Bij deze vorm van aanbesteden stelt de opdrachtgever 3 tot 5 objectieve criteria op en nodigt een aantal bedrijven uit om een offerte in te dienen. Deze offerte wordt geschreven op basis van een document met de criteria.

Hulp nodig bij aanbesteden?

Nu je wat meer informatie hebt over aanbesteden is er vast al meer duidelijk. Toch nog hulp nodig bij aanbesteden? Er zijn een aantal bedrijven die hier in gespecialiseerd zijn, bijvoorbeeld het bedrijf Probid. In zowel Eruropees, Nationaal of Meervoudig Onderhands aanbesteden kunnen zij je verder helpen.

Redactie