Activiteitenbesluit naar onderzocht

Activiteitenbesluit naar onderzocht

Het is bij bijna alle bedrijven wel bekend dat zij zich moeten houden aan bepaalde milieueisen. Hiervoor zijn er regels opgesteld die terugkomen in het activiteitenbesluit milieubeheer. Dit zijn natuurlijk niet de enige regels waar bedrijven zich aan moeten houden. Je hebt namelijk ook nog kaderwetten en bijvoorbeeld de waterwet. 

Wat is het precies?

Het activiteitenbesluit milieubeheer is bijvoorbeeld de vinden in de wettenbank van de overheid. Hierin zie je meteen dat het besluit van 19 oktober 2007 is. Waarbij dit besluit gaat over algemene regels ten aanzien van de inrichtingen van milieubeheer. Dit geeft al het eerste kader. Daarnaast zie je dat dit niet alleen voor Nederland geldt maar dat dit ook vastgelegd is door het Europees Parlement. 

Het besluit is opgedeeld in verschillende hoofdstukken met allemaal hun eigen bepalingen. Zoals verwacht mag worden gaat het in het eerste hoofdstuk om het stellen van de kader en de termen. Dit is het algemene hoofdstuk waarin de begripsbepalingen helder worden uitgelegd. Gevolgd door de reikwijdte en andere procedurele bepalingen. Dit geeft echt helder weer op wie en wat het activiteitenbesluit van toepassing is. De focus bij het activiteitenbesluit ligt echt op milieu en alles wat daarmee te maken heeft. 

Wat zijn de algemene regels?

Doordat eerst heel helder alle kaders zijn gesteld is het tijd om ook de algemene regels ten aanzien van alle activiteiten door te nemen. Dit geeft nog meer richting aan het geheel. Hierbij moet je denken aan zaken die bijvoorbeeld te maken hebben met bodemverontreiniging, luchtverontreiniging of geurhinder. Dit zijn een aantal zaken die je uit de algemene regels kunt halen. Het is heel goed dat hier alle verschillende verontreinigen en hinder in mee wordt genomen. In deze bepalingen wordt aangegeven wat duidelijk en en niet mag. Dit is ingewikkelde materie die per scenario goed bekeken moet worden om tot het goede inzicht te komen. 

Categorieën en klasses

In deze regelgeving heb je met veel gegevens te maken die specialisten een duidelijk beeld geven. Voor de lucht en geurhinder zijn de zaken onderverdeelt in 4 zaken. Dit gaat om;

  • Stofcategorie
  • Stofklasse
  • Grensmassastroom
  • Emissiegrenswaarde

Voor de stofcategorie is een onderverdeling gemaakt in ZZS, sA, gA en Go. Waarbij elke categorie ook weer zijn eigen klasse heeft. Een greep uit uit de klasses is ERS, MVP1 en sA.1. Zoals je ziet is er hier veel onderscheid gemaakt tussen alle verschillende types. Want met de grensmassastroom en emissiegrenswaarde heb je nog veel meer zaken. Dit is gericht op de g/uur en mg/nm3. Zodat je dit allemaal aan elkaar kunt koppelen om de juiste inschattingen te maken. 

Type a of Type b

Als je doorgaat naar hoofdstuk 4 dan krijg je het verschil tussen type A en type B inrichting. Hier krijg je het de verschillende regels voor beide inrichtingen. Voor type A moet je denken aan bijvoorbeeld kantoorgebouwen en scholen. Bij een begin of verandering hoef je hier meestal geen melding van te maken. Bij type B moet je wel altijd een melding maken. Je moet hierin denken aan bijvoorbeeld metaal bewerkende bedrijven of autogarages.

 

Redactie